Game it now

Käsitteet

Käsitteet tutuksi

Verkkomateriaaliin tutustuessa törmäät moniin uusiin sanoihin, joiden määritteleminen aiheuttaa välillä alan ammattilaisillekin vaikeuksia. Tästä materiaalista löydät lyhyet määritelmät sanoihin ja samalla aloitat tutustumisen aihepiiriin.

Pelipohjainen oppiminen

Pelipohjainen oppiminen hyödyntää pelejä ja niiden elementtejä tietyn taidon tai asian opettamisessa. Ideana on opettaa oleellinen sisältö hauskalla ja innostavalla tavalla. Pelipohjaiseen oppimiseen sisältyvät monenmuotoiset pelit: mm. digitaaliset ja fyysiset pelit, pakohuoneet ja immersiiviset kokemukset.

Pelinkehitys

Pelinkehityksessä luodaan kokonaan uusia pelejä tai muokataan olemassa olevia. Pelinkehityksellä tarkoitetaan digitaalisten pelien kehittämisen lisäksi myös fyysisten pelien ja esim. pakohuoneiden kehittämistä. Pelinkehitykseen sisältyy monenlaisia eri rooleja, joita käsitellään tarkemmin toisessa osiossa pelinteko opetuksessa.

Pelillistäminen

Pelillistämisellä tarkoitetaan pelimekaniikan hyödyntämistä muussa kuin peliympäristössä. Tavoitteena on tehdä asioista kiinnostavampia peleistä tuttujen osa-alueiden avulla. Esimerkkeinä toimivat erilaiset suoritusmerkit, pisteet, kannustimet ja pistetaulukot.

E-urheilu

E-urheilu on tavoitteellista pelaamista, jota voidaan harjoittaa ammattimaisesti tai tavoitella kilpamenestystä. E-urheilussa menestyminen vaatii usein huomattavaa panostamista fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn. E-urheilun sisällä on laaja kirjo eri ammatteja varsinaisten pelaajien lisäksi. Suosittuja E-urheilupelejä ovat mm. Counter Strike, DOTA, League of Legends, Call of Duty ja Fortnite.

Pakohuone 

Pakohuone on fyysinen tai digitaalinen tila, josta pitää poistua aikarajan puitteissa selvittämällä annettuja vihjeitä ja etsimällä niitä lisää tilasta. Voidaan toteuttaa myös digitaalisesti tai esim. pakolaatikoiden avulla.

Pelien tekemiseen liittyvää sanastoa

Digitaalisten pelien tekemiseen liittyy paljon alaspesifia sanastoa. Alla on käsitelty muutamia käsitteitä.

Pelimoottori Ohjelma, jota käytetään pelien tekemiseen. Sisältää usein mahdollisuuksia myös grafiikan muokkaamiseen, animointiin ja äänen jälkikäsittelyyn.

Unity Unity on erittäin laajasti käytetty pelimoottori, jota käytetään pääsääntöisesti mobiilipelien tekemiseen, toki myös laajemmat fotorealistiset pelit onnistuvat sillä.

Unity playground Playground on aloitteleville Unityn käyttäjille suunnattu lisäosa, joka tarjoaa valmiita esimerkkipelejä tutkittavaksi sekä valmiita koodeja ja objekteja käytettäväksi peleihin.

Bolt Bolt on Unityn visuaalinen kieli, joka mahdollistaa pelien ohjelmoinnin ilman sanallisen ohjelmointikielen osaamista.

Construct Construct on ilmainen selaimessakin toimiva pelimoottori, joka mahdollistaa helposti pelien tekemisen aloittamisen.

Unreal engine Iso pelimoottori, joka on erittäin hyvä laajojen 3d-pelien tekemiseen. Esimerkiksi Epicin Fortnite on tehty tällä pelimoottorilla.

Build Build tarkoittaa pelin valmista pelattavaa versiota. Kun peli on tehty pelimoottorilla valmiiksi, siitä tehdään buildi, joka voidaan jakaa halutulla tavalla tai julkaista verkossa.

Webgl Webgl on pelin muoto, joka mahdollistaa pelin julkaisemisen ja pelaamisen verkossa. Julkaisun voi tehdä esimerkiksi Simmer.io-palvelun kautta.

UI UI on lyhenne sanoista user interface ja sillä tarkoitetaan pelissä näkyviä pelaajalle tarkoitettuja mittareita, esim. elämien määrä ja jäljellä olevat ammukset.

Objekti Käytännössä kaikki pelin osat ovat objekteja, kuten pelissä olevat esineet, seinät ja pelihahmojen osat.

Sprite Sprite on pelissä oleva hahmo. Sprite voi olla pelaaja, vihollinen tai taustalla liikkuva esine.

Collider Collider on pelin objektin ominaisuus, joka antaa objektille mahdollisuuden tunnistaa muita objekteja, joilla on collider. Objektit, joilla on collider, voivat törmätä toisiinsa, mutta ilman collideria olevat objektit menevät toistensa läpi.

2D 2D-pelit ovat kaksiulotteisia pelejä, jotka ovat joko kuvattu ylhäältäpäin tai sivusta päin. Suurin osa mobiilipeleistä on kaksiulotteisia.

3D 3D-pelit ovat kolmiulotteisia pelejä, joita yleensä pelataan konsoleilla tai tietokoneilla.

2,5D/isometrinen 2,5D-pelit (tai isometriset) pelit ovat yläviistosta kuvattuja pelejä, jotka yhdistävät 2D- ja 3D-pelien ominaisuuksia.

Rigidbody Rigidbody on objektille lisättävä ominaisuus, joka antaa objektille erikseen määritellyt fysiikan ominaisuudet (esim. painovoiman).

LARP Live Role Action Play eli yhteisöllinen roolipeli, jossa osallistujat pukeutuvat pelihahmoiksi ja suorittavat pelin toimintoja oikeassa elämässä.

MMOG/MMO Massive Multiplayer Online Game eli verkon välityksellä tapahtuva pelitapahtuma, johon osallistuu yhtäaikaisesti satoja tai tuhansia pelaajia.

Assembly-tapahtuma on suomen suurin pelaajien ja pelintekijöiden messutapahtuma

HUH, nyt tuli aikamoinen määrä tietoa, mutta ei hätää, käsitteitä käytetään koulutuksessa hyvin rajoitetusti ja niitä selitetään enemmän tarvittaessa. Jos kuitenkin haluat vielä hypätä pelaamiseen liittyvän sanaston syvään päähän, on alla oleva visa kuin tehty siihen tarkoitukseen.

Hupivisa pelikäsitteistä

Hae osaamismerkkiä: Ratsu

Jos olet tutustunut käsitteisiin, on aika kokeilla, osaatko todella käyttää niitä sujuvasti. Klikkaa merkkiä, ja kokeile selvitä parista tiukasta tilanteesta. Jos onnistut, saat matkallesi ratsun.

%d bloggaajaa tykkää tästä: